DUOC amb Ester Franquesa i Bonet le dimecres 18 de decembre

Ester Franquesa i Bonet (Directora General de Política Lingüistica) : Política de les llengües catalana, occitana i llengua de signes catalana a Catalunya.

Mercredi 18 décembre à 18h30 à la Topina, Toulouse. Entrée libre. Organisé par les Départements d’occitan et de catalan de l’Université de Toulouse Jean-Jaurès.

Conférence en catalan (description en français à la suite) :

L’objectiu d’aquesta conferència és presentar la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, que, entre altres missions, fixa els criteris d’usos lingüístics institucionals en relació amb les llengües oficials a Catalunya i elabora les propostes legislatives i reglamentàries relacionades amb la política lingüística i amb el foment de les llengües catalana, occitana i la llengua de signes catalana.

La DGPL col·labora amb l’Institut d’Estudis Catalans i l’Institut d’Estudis Aranesi per facilitar l’aplicació de les normatives lingüístiques, impulsa l’elaboració del mapa sociolingüístic català, dona suport a l’ensenyament i desenvolupa polítiques de promoció d’aquestes llengües a Catalunya. En l’àmbit internacional, difon les polítiques lingüístiques impulsades a Catalunya com a referent d’èxit en la protecció i el foment de llengües no hegemòniques i en la gestió de la diversitat lingüística (en coordinació amb el departament competent en matèria d’acció exterior), contribueix a la tasca de l’Institut Ramon Llull de projecció i difusió de les llengües catalana i occitana fora del domini lingüístic, i promou les relacions exteriors amb els territoris del domini lingüístic occità en l’àmbit de la llengua i dels productes culturals que s’hi expressen, en col·laboració amb el Consell General d’Aran.

Ester Franquesa i Bonet est l’actuelle directrice générale de Politique Linguistique de Catalogne. Elle est professeur de terminologie dans les Universités de Barcelone, Pompeu Fabra, UAB, Valence et des Îles Baléares. Elle est l’auteure de plusieurs œuvres dans le domaine de la langue et de la communication, en particulier La terminologia. Un mirall del món (2008), Els llenguatges d’especialitat a les humanitats (1997) i Nou diccionari de neologismes (2001) i Doble oficialitat i llengua pròpia: dues llengües i un territori (2010).

Comments

comments